NUMERACIÓ
  CÂLCUL
 
  SUMA
  LA RESTA
  MULTIPLICACIÓ
  UNA MICA DE TOT
  PROBLEMES
  MESURES