__________________________________________________________________________

 
 
 
  CÀLCUL
 
  SUMA
  MULTIPLICACIÓ
  DIVISIÓ
  UNA MICA DE TOT
  PROBLEMES
 
 

__________________________________________________________________________