CÀLCUL
 
  SUMA
  RESTA
  MULTIPLICACIÓ
  DIVISIÓ
  OPERACIONS COMBINADES
  UNA MICA DE TOT
  PROBLEMES
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________