nutricio.gifLectura: La nutrició.

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Fes clic a la resposta correcta , agafa'n una o més de la llista, o escriu-la, segons correspongui.

La nutrició

Els aliments entren a l'aparell digestiu per la boca. A la boca hi ha les dents, la llengua i les glàndules salivals.

La llengua és un òrgan musculós, en la qual hi ha uns petits bonys, que són les glàndules gustatives. En elles es troba el sentit del gust.

Les glàndules salivals produeixen la saliva, que, al mastegar, es va barrejant amb els aliments.

nutricio01.gif

Les primeres dents apareixen en el nen entre els sis i els nou mesos de la seva vida. Són les dents de llet. Quan el nen té cinc o sis anys, aquestes dents de llet van caient i comencen a sortir les dents definitives.

La dentició definitiva consta de 32 peces o dents. Hi ha vuit dents incisives, quatre ullals, vuit premolars i dotze molars.

També tenim "queixals del seny". Aquests són quatre molars que no ens surten fins els 14 o 15 anys, i, a vegades, molt després.

nutricio02.gif

Les dents masteguen els aliments. Els incisius tallen els aliments; els ullals els esquincen i els premolars i molars els trituren.

Al mateix temps que les dents trituren els aliments, la llengua els va barrejant amb la saliva. Quan els aliments estan ben mastegats, la llengua els va empenyent i així passen a l'esòfag a través de la gola. Aquest és el camí que recorre un aliment que entra a la boca fins que arriba a l'estómac.

S'ha de recordar la necessitat de mantenir les dents netes i vigilar el bon estat de la dentadura. És convenient rentar-se les dents després de cada menjar per a netejar les restes d'aliments que queden entre elles. Així mantindrem cuidada una part molt important de l'aparell digestiu. Aquest aparell és l'encarregat de la nostra nutrició.

nutricio03.gif

Naturaleza 5. Santillana.
Traducció i adaptació ICCE.