__________________________________________________________________________

  CÀLCUL: RESTA
 

 
 

Quantes restes d'1, 2 o 3 xifres vols fer?.


   

__________________________________________________________________________