_______________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
CÀLCUL
 
  SUMA
  RESTA
  UNA MICA DE TOT
  PROBLEMES
 

_______________________________________________________________________