__________________________________________________________________________

  CÀLCUL: UNA MICA DE TOT
 
ACTIVITATS DE CÀLCUL MENTAL PER A PRIMÀRIA


   
 

LA GRANJA VEDOQUE (Nivell fàcil)

Suma, resta i multipllica.


   
 
OPERACIONES. NIVELL FÀCIL

Escull els números i l'operació que dongui el nombre marcat.


   

__________________________________________________________________________