_______________________________________________________________________

NUMERACIÓ
 
 
 
 

COMPTAR

Compta de l'1 al 5 o de l'1 al 9.


 

BOMBETES

Joc amb 4 nivells per aprendre a comptar de l'1 al 20.


 

COMPTAR
Unitats i desenes


 

 

_______________________________________________________________________