__________________________________________________________________________

CÀLCUL: RESTA
 
 
 
 
RESTA

Quantes restes d'1 o 2 xifres vols fer?

 
RESTA 10 i 100 
 
DE 2 EN 2

Compta de 2 en 2 i ajuda al Petit Princep a arribar fins a 80, però, ei! cal saber comptar i restar.


 
 

__________________________________________________________________________