__________________________________________________________________________

  CÀLCUL: UNA MICA DE TOT
 
 
 
NÚMEROS PERDIDOS

Ajuda a Hexamano a col·locar cada nombre al seu lloc tot practicant la suma, la multiplicació o la resta

 
OPERACIONES: NIVEL FÁCIL i MEDIO

Escull els números i l'operació que dongui el nombre marcat.

 

LA GRANJA VEDOQUE (Nivell fàcil)

Suma, resta i multipllica.


 
MATEMÁTICAS CON MARIO 2: SUMES NIVELL 1

 
ACTIVITATS DE CÀLCUL MENTAL PER A PRIMÀRIA


 
 

__________________________________________________________________________