ÀREA DE FIGURES PLANES

 
 
 
 
BASE I ALTURA D'UN TRIANGLE
Podreu moure els vèrtexs i modificar un triangle que té dibuixades una base i l'altura corresponent. Podreu comprovar com l'altura manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació de la mateixa passant pel vèrtex oposat a la mateixa.


 
DIBUIXAR L'ALTURA D'UN TRIANGLE
Trobareu les explicacions, una finestra GeoGebra amb un triangle que té dibuixada una base i les eines estrictament necessàries per dibuixar l'altura corresponent


 
BASE I ALTURA D'UN PARAL·LELOGRAM
Podreu moure els vèrtexs i modificar un paral·lelogram que té dibuixades una base i l'altura corresponent. Podreu comprovar com l'altura manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació de la mateixa passant pel vèrtex oposat a la mateixa.


 
DIBUIXAR L'ALTURA D'UN PARAL·LELOGRAM
Trobareu les explicacions, una finestra GeoGebra amb un paral·lelogram que té dibuixada una base i les eines estrictament necessàries per dibuixar l'altura corresponent


     
 
ÀREA DE FIGURES PLANES (I)
Enllaç a la pàgina web de Manuel Sada des d'on podreu accedir a un grup de pàgines web que contenen figures GeoGebra dinàmiques a partir de les quals es pot deduir l'àrea de les més elementals figures planes incloses l'àrea del cercle i la longitug de la circumferència.


     
 
ÀREA DE FIGURES PLANES (II)
Enllaç a la pàgina web del grup Geometria Dinàmica. Conte figures GeoGebra dinàmiques a partir de les quals es pot deduir l'àrea de les més elementals figures planes inclosa l'àrea del cercle. Accès a altres pàgines on hi ha les fòrmules i l'explicació corresponent