FIGURES PLANES

 
 
 
 
FIGURES PLANES
Informació i exercicis sobre polígons regulars i irregulars, càlcul de perímetres, classificació de triangles i classificació de quadrilàters.


 
DIBUIXAR TRIANGLES
Explicacions i les eines estrictament necessàries per dibuixar un triangle donades les llargades de dos costats i un angle.


 
SUMA ANGLES TRIANGLE
Per demostrar que la suma dels tres angles d'un triangle mesura 180º, inclou una animació que demostra la propietat de manera visual.


 
DIBUIXAR ROMBOIDES
Explicacions i les eines necessàries per dibuixar un romboide que podrem transformar en altres paral.lelograms.


 
SUMA ANGLES QUADRILÀTERS
per demostrar que la suma dels quatre angles d'un quadrilàter mesura 360º, inclou una animació que demostra la propietat de manera visual.


MESURES D'ANGLES
Activitat per treballar la mesura d'angles en graus, minuts i segons i les seves operacions de suma i resta.